Карта сайта Контакты Главная страница  Русский    English
   О предприятии
   Каталог продукции
   Наши потребности
   Наши партнеры
   Контакты
   Повідомлення


Публічне акціонерне товариство «Шосткинський завод хімічних реактивів» повідомляє, що в річній інформації емітента цінних паперів за 2013 рік, що була розміщена 28.04.2014р. на власній сторінці в мережі Інтернет  shzhr.com.ua/ та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 28.04.2014р., товариством  самостійно виявлено технічну помилку в Інформації про володіння посадовими особами емітента акціями емітента розділу V «Інформація про посадових осіб емітента» та у розділі XIV «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду».

Факт розкриття недостовірної інформації встановлено – 21.10.2014 р.

 

Причини оприлюднення недостовірної інформації: збій програмного забезпечення при підготовці річної інформації емітента.

Зазначаємо: Виправлена річна інформація емітента цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів» за 2013 рік повторно розміщена 21.10.2014 р. на власній сторінці в мережі Інтернет  http://shzhr.com.ua/ та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 21.10.2014р..

 

 

Голова правлiння

 

//-//-// 

 

Бугаков Сергiй Iванович

(посада)

 

(підписано)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 


© ПАО"ШЗХР" 2006-2013г.
Коммерческий отдел:  
(05449) 2-30-12   
(05449) 7-21-79