Карта сайта Контакты Главная страница  Русский    English
   О предприятии
   Каталог продукции
   Наши потребности
   Наши партнеры
   Контакты
   Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


1. Загальні відомості


Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ"

Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05761264
Місцезнаходження емітента: 41100, Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, будинок 1
Міжміський код, телефон/факс емітента: (05449) 21480
Електронна поштова адреса емітента: vat_05761264@aft.org.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: shzhr.com.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


2. Текст повідомлення

Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ"

25.02.2013 року Товариством отримано від ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів», з якого товариством отримана інформація про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

Пакет власника акцій – ТОВ «ВАМП» (21382276, Україна, 18003 Черкаси вул. Енгельса 118 а/с 729)  зменшився на 629 508 штук акцій, що становив 21,1528 % від загальної кількості акцій у статутному капіталі товариства  до 0 штук і становить 0,00 % від загальної кількості акцій у статутному капіталі товариства;

 

Пакет власника акцій – «фізичної особи» - Вашуркін Михайло Юрійович, Україна,  ін. 2124628712, Україна 18000 ЧЕРКАСЬКА обл. Черкаси вул. Шевченка, буд. 258 кв. 57 збільшився на 629 508 штук  простих іменних акцій, що становить 21,1528%  від загальної кількості акцій у статутному капіталі товариства і став дорівнювати 629 508 штук  простих іменних акцій, що становить 21,1528% від загальної кількості акцій у статутному капіталі товариства.

Особа, зазначена, нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління
С.І. Бугаков


© ПАО"ШЗХР" 2006-2013г.
Коммерческий отдел:  
(05449) 2-30-12   
(05449) 7-21-79