Карта сайта Контакты Главная страница  Русский    English
   О предприятии
   Каталог продукции
   Наши потребности
   Наши партнеры
   Контакты
   Повідомлення

До уваги акціонерів


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Публічне акціонерне товариство «Шосткинський завод хімічних реактивів» з метою захисту прав акціонерів та дотримання вимог законодавства у сфері депозитарного обліку цінних паперів звертає Вашу увагу на вимоги Закону України «Про депозитарну систему України», які стосуються прав власників цінних паперів (насамперед, власників акцій) на участь в управлінні емітентом та на розпорядження цінними паперами.

Відповідно до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

 

У разі, якщо власник цінних паперів не уклав договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в пінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то цінні напери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

 

Такі обмеження встановлюються депозитарною установою протягом одного робочого дня після сплину одного року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

Обмеження прав за цінними паперами скасовуються депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником пінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

 

Зазначимо, що акціонери до укладання ними відповідного договору з депозитарною установою не можуть на цей час реалізувати своє право на участь в управлінні акціонерним товариством шляхом голосування на загальних зборах акціонерів та не можуть розпоряджуватися належними їм акціями шляхом їх відчуження. Прийняття рішення про укладання договору на обслуговування рахунку в цінних паперах є прерогативою самого акціонера.

 

Щодо можливості реєстрації та фізичної присутності акціонерів, які не виконали вищезазначені законодавчі вимоги на загальних зборах, вважаємо за доцільне зазначити наступне. Враховуючи вимоги ч. 3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 9, 11. 16, 17 розділу VI Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. № 735, акціонери, які не виконали вимог п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами. При цьому, як було зазначено вище, їх голоси не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах акціонерів.

 

З метою створення умов для повної реалізації акціонерами  прав власності на належні їм цінні папери інформуємо власників цінних паперів про вимоги законодавства щодо укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою ТОВ «Сумський фондовий центр» або здійснення переказу прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

 


© ПАО"ШЗХР" 2006-2013г.
Коммерческий отдел:  
(05449) 2-30-12   
(05449) 7-21-79